بازرگانی و فروش

واحد بازرگانی شرکت داروسازی خرمان همواره با بهره مندی از نیروهای متعهد و متخصص در صدد مانیتورینگ بازار و فروش مویرگی محصولات خود بوده است تا جایگاهی متناسب با شأن شرکت و اعتلای سلامت جامعه احراز نماید.

فرآیند مدیریت بازاریابی خرمان بر تجزیه و تحلیل ضرورت بازار و کاهش بار بیماری ها و انتخاب مناسب بازارهای هدف و کسب رضایت مشتریان استوار است و با تحقیق در بازار و ارتباط وسیع و سازنده با جامعه پزشکان و سایر گروه های هدف در جهت تحلیل بازار داخلی و برآورد میزان رضایتمندی مشتریان و ارائه بازخورد و بازتاب به سایر قسمت های شرکت در جهت جذب و حفظ مشتری و کسب و درآمد گام بر می دارد و در راستای خلق محصولات جدید و قابل رقابت با چرخه بازار، ارزش گذاری به نظر مشتری در جهت بهبود کیفیت محصولات و عارضه یابی و پایش محصولات و ایجاد تفکر مشتری مداری تلاش می کند.