قطره دنتول

قیمت محصول: 
10000 تومان

دیدگاه‌ها

اوضاع دندانهایم بسیار خراب است وبخاطر کرونا علی رغم اینکه بیمه تکمیلی دارم پیگیر نشدم درهای به عصب وحشتناکی داشتم تا همسرم از داروخانه این محصول را راتهییه کرد خدا وکیلی اب روی اتش بود خدایی اهل الکی گفتن نیستم فقط مصرف کننده بودم

دمتون گرم دندون درد کشت منو چون دندونام بی حس نمیشن نمیرم دندون پزشک دندونم به عصب رسید خواب ندارم ولی این قطره فوقعالده است

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص شما از ربات است.
CAPTCHA ی تصویری