چشم انداز و ماموریت‌

چشم انداز

مجتمع دانش بنیان کشت و صنعت خرمان در افق 1400 می بایست شرکتی باشد سرآمد در عرصه تولید و صادرات محصولات دانش بنیان دارویی در ایران و منطقه، منطبق با استاندارهای ملی و بین المللی و در چارچوب منویات سازمان ملل متحد با توجه به حفظ  بازارهای داخلی محصولات خود،می بایست فرآیند صادرات محصولات دانش بیان خود را آغاز و به حد قابل ملاحظه ای برساند و خود را به بالاترین سهم در بازار مصرف دارویی کشور رسانده و یکی از بهترین کارخانجات تولید داروهای گیاهی می شود.

ماموریت

مابر آنیم تا با اتکاء به نیروی توانمند داخلی و با استفاده از تکنولوژی روز با تولید، عرضه و تجارت انواع محصولات دارویی در کشور و منطقه با سودآوری مطلوب در جهت دستیابی به اهداف ذینفعان اقدام نماید. کسب جایگاه نخست بازار در عرضه و تولید داروهای گیاهی و راه اندازی فاز دوم مجتمع کشت و صنعت خرمان با عنوان (هولدینگ خُرّمان)