وبلاگ admin

اثرات مرزه خوزستانی بر روی گلوکز و چربی خون و نشانگرهای استرس اکسیداتیو در بیماران با دیابت شیرین تیپ ۲، یک مطالعه کنترل شده تصادفی دوسوکور

مرزه خوزستانی گیاهی بومی ایران است که بطور وسیع در مناطق جنوبی آن پراکنده است. این گیاه دارای اثرات آنتی اکسیدانی است و از اینرو بنظر می آید در بیماری های مرتبط با استرس اکسیداتیو از قبیل دیابت و چربی بالا مفید باشد. مطالعه حاضر اثر مکمل غذایی مرزه خوزستانی بر روی معیارهای متابولیک در بیماران با چربی بالا که دیابت شیرین نوع 2 دارند بررسی می نماید. 21 بیمار با چربی بالا که دیابت شیرین نوع 2 دارند بطور تصادفی در کارآزمایی بالینی دوسوکور کنترل شده با دارونما، که مرزه خوزستانی (قرص حاوی 250 میلی گرم برگ خشک) یا دارونما یک بار در روز به مدت 60 روز.